Unie van Utrecht

De ondertekening van de Unie van Utrecht vond plaats op 23 januari 1579 in de kapittelzaal van de Dom van Utrecht, thans de aula van de Universiteit Utrecht.

Bij de Unie van Utrecht werd onder andere het volgende vastgelegd:

  • Naar buiten toe zouden de aangesloten gewesten opereren alsof ze één gewest waren: in het binnenland hield ieder gewest zijn eigen privileges;
  • Er kwam een gemeenschappelijk leger. Ook de dienstplicht werd geregeld;
  • De gewesten zouden elkaar bijstaan in de strijd;
  • De kosten voor de verdediging van de grenssteden zouden voor de helft door alle gewesten gezamenlijk worden gedragen, hiervoor werd een speciale belasting in het leven geroepen;
  • Steden waren verplicht garnizoenen te herbergen. De kosten hiervan werden door de gezamenlijke gewesten gedragen;
  • Er werd in Holland en Zeeland persoonlijke vrijheid van godsdienst ingesteld. De overige steden en gewesten kregen de vrijheid om een eigen beleid op het gebied van godsdienst te voeren. In een op 1 februari 1579 aangenomen nadere ‘Verclaringhe’ werd aangegeven dat goedwillende steden en gewesten die katholiek wensten te blijven, niet van deelname aan de Unie waren uitgesloten.

Verder bevatte de overeenkomst bepalingen over welke besluiten unaniem en welke bij meerderheid genomen moesten worden, de positie van de stadhouder en hoe met potentiële meningsverschillen omgegaan moest worden.

unie_van_utrecht

5 REDENEN OM WOENSDAG 2 NOVEMBER IN UTRECHT TE ZIJN:

 Eed afleggen!

 Sfeervolle ambiance!

 Inleiding over vakmanschap accountants!

 Lunch!

 Uniek aandenken aan deze gebeurtenis!

Een initiatief van:

logo_extendum_web_134x53