Academiegebouw van de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht werd opgericht in 1636 en kreeg de Aula toegewezen. De universiteit koos de zinspreuk Sol Iustitiae Illustra Nos (Zon der gerechtigheid verlicht ons) en een zon (Sol) als symbool. De spreuk is terug te vinden op de zonnebol op het Domplein en in één van de gebeeldhouwde reliëfs op de gevel.

In 1886 bestond de universiteit 250 jaar. De burgerij en de provincie besloten om de universiteit het Academiegebouw aan te bieden. Het nieuwe gebouw moest voorzien in de groeiende vraag naar ruimten voor onderwijs en academische ceremoniën. De voorzijde van het Academiegebouw werd tussen 1891-1894 gebouwd in de Hollandse renaissancestjl onder de bouwmeesters E. Gugel en F.J. Nieuwenhuis, en is een geschenk van de bewoners van de stad Utrecht. In 1924 werd het complex uitgebreid met een nieuwe Senaatszaal, waar vele hoogleraarportretten hangen.

senaatszaal

Fotografie: Mike Bink

5 REDENEN OM WOENSDAG 2 NOVEMBER IN UTRECHT TE ZIJN:

 Eed afleggen!

 Sfeervolle ambiance!

 Inleiding over vakmanschap accountants!

 Lunch!

 Uniek aandenken aan deze gebeurtenis!

Een initiatief van:

logo_extendum_web_134x53